In Transwijk wonen veel jonge gezinnen met kinderen. Dat betekent dat er iedere dag vele honderden kinderen door Transwijk fietsen, op weg naar de scholen in Transwijk en weer terug naar huis. De route van huis naar school en weer terug zit vol gevaren. Grote gevaren, maar ook gevaren waarvan u zich misschien niet eens bewust bent en waar u dan ook nog nooit bij hebt stilgestaan. Daarom helpt VeiligBeter.nl u graag een handje op weg om de veiligheid van uw kind (en de kinderen van anderen) te verbeteren.

Risicogroep

Fietsende kinderen zijn een groep die veel risico loopt in het verkeer. Dat komt door allerlei factoren: het gedrag van andere verkeersdeelnemers (waaronder ook de ouders die hun kinderen met de auto naar school brengen), maar daarnaast ook een gebrek aan drie cruciale zaken: kennis van verkeersregels, inzicht in het verkeer en fietsvaardigheid. Dit laatste blijkt de oorzaak van een groot deel van alle fietsongevallen waarbij kinderen zijn betrokken. Kinderen hebben bijvoorbeeld vaak moeite met achterom kijken of het ontwijken van obstakels. Door deze vaardigheden te oefenen kan de fietsvaardigheid significant worden verbeterd.

Wat zegt de wet?

Als er een fietspad of bromfietspad aanwezig is, horen fietsers deze te gebruiken. Is er geen fietspad of bromfietspad aanwezig? Fiets dan zoveel mogelijk aan de rechterkant van de weg. Ga niet met meer dan twee personen naast elkaar fietsen en zorg dat je het overige verkeer niet in gevaar brengt. Zorg daarnaast natuurlijk ook dat je fiets zelf veilig is. Brengt u als ouder uw kind naar school en zit uw kind daarbij achterop de fiets? Dan is een solide zitplaats met voldoende ondersteuning voor het lichaam (rug, handen en voeten) verplicht.

Oefening baart kunst

Twijfelt u over de fietsvaardigheid en het verkeersinzicht van uw kind? Stuur deze dan niet alleen met de fiets op pad, maar begeleid uw kind naar school en weer terug naar huis. Laat uw kind pas zelfstandig fietsen zodra u weet dat hij of zij over voldoende vaardigheden en kennis beschikt.