De afgelopen weken heerst er een inbraakgolf in Transwijk en omgeving. Inbrekers en insluipers hebben het vooral voorzien op sieraden. Wijkagent Karel Ketting informeert u graag over maatregelen die u kunt nemen om het inbrekers zo moeilijk mogelijk te maken.

Meer inbraken in de winter

“Als de dagen korter worden, neemt het aantal inbraken traditiegetrouw toe. Inbrekers en insluipers kunnen onopvallend over straat, want doordat het donker is, zijn ze veel moeilijker te zien. Bovendien zijn er in de wintermaanden veel minder mensen op straat. Zo kunnen ze ongemerkt woningen observeren en toeslaan als ze zien dat de kust veilig is”, aldus Ketting over de stijgende hoeveelheid inbraken van de afgelopen maanden.

Uw spullen beveiligen tegen inbraak

Op de vraag hoe u uw spullen zo goed mogelijk kunt beveiligen tegen inbraak, heeft Ketting een aantal praktische antwoorden. “Zorg allereerst voor goede sloten op ramen en deuren. Dat maakt het voor inbrekers moeilijk om binnen te komen. Ook beveiligingscamera’s en alarmsystemen schrikken de meeste inbrekers wel af.” En als het inbrekers toch lukt om binnen te dringen? “Bewaar waardevolle spullen nooit in het zicht, zodat ze voor inbrekers niet voor het grijpen liggen. Berg sieraden en andere waardevolle spullen bij voorkeur op in kluizen of op andere plekken die niet voor de hand liggen”, aldus Ketting.

Scherpere controles aangekondigd

Ketting zegt verder dat er de komende weken frequenter en intensiever gecontroleerd zal worden. “Er komt inderdaad meer blauw op straat en de omgeving van Transwijk wordt nauwlettend in de gaten gehouden, ook door politie in burger. Ook bewoners zelf kunnen helpen om de inbraakgolf een halt toe te roepen. Dankzij initiatieven als buurtpreventie via WhatsApp zien we over de laatste jaren positieve resultaten als het gaat om het terugdringen van de criminaliteit en ook in deze situatie roepen we mensen op om alert te zijn en om zich heen te kijken.

Iets verdachts gezien?

Ketting adviseert mensen die iets verdachts zien goed te letten op het signalement van een verdachte en desnoods gelijk telefonisch contact op te nemen met de politie. “Wij stellen alles in het werk om een eind te maken aan deze inbraakgolf. Het heeft onze prioriteit en we doen er alles aan om mensen zich veilig te laten voelen in Transwijk.”