Het is al weer even geleden dat de scholen in Transwijk weer zijn begonnen. De welbekende spandoeken met de tekst ‘De scholen zijn weer begonnen’ zijn inmiddels al weer uit het straatbeeld verdwenen. Automobilisten die niet bekend zijn in de buurt van scholen kunnen, bewust of onbewust, zomaar met levensgevaarlijke snelheden langs scholen razen. Voorkom ongelukken en attendeer automobilisten erop dat ze een school naderen.

Minder snel bij onze school

Misschien hebt u ze in de media al voorbij zien komen: de borden ‘Minder snel bij onze school’ en ‘Minder snel in onze straat’. Het gaat hierbij niet om echte verkeersborden, die bij het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV ’90) horen. Deze borden zijn ontwikkeld in verband met snelheidsproblemen in woonwijken. Vanuit scholen en omwonenden was er veel vraag naar een bord, dat nadrukkelijker aandacht vraagt voor een aangepaste snelheid. Een voordeel van dit bord is de opvallende vormgeving en dat het retroreflecterend is.

Aandacht voor snelheidsproblematiek

In 2017 wordt door VVN, De Voetgangersvereniging en Kinderen Voorrang veel aandacht besteed aan de snelheidsproblematiek in woonwijken. De borden kunnen in de buurt van scholen geplaatst worden. Daarvoor is wel overleg met en een vergunning van de gemeente nodig. De prijzen van het bord zijn nog niet bekend, maar worden naar verwachting begin februari bekend gemaakt. In Drenthe (Assen, Emmen en Hoogeveen) worden begin volgend jaar de eerste borden in de buurt van scholen geplaatst.