Nederland vergrijst in rap tempo. Voor gemeenten betekent dit dat er goed moet worden nagedacht over allerlei praktische dingen. Eén van die dingen zijn de dagelijkse voorzieningen voor de ouderen onder ons.

Bereikbaarheid

In 2016 maakt 81% van de ouderen regelmatig gebruik van drie of meer buurtvoorzieningen. Dit betreft winkels met name voor primaire levensbehoeften, bibliotheek, bank of postkantoor. Tevens moet er aandacht zijn voor de bereikbaarheid van apotheek en huisarts.

Naar buiten

Daarnaast is het van belang dat de omgeving uitnodigt om naar buiten te gaan. Het gaat dan om een schone, veilige woonomgeving en enige recreatiemogelijkheid in de vorm van plantsoenen en parken. Met het oog op preventie is ook aanwezigheid van goed te bereiken sport- en beweegmogelijkheden in de buurt gewenst. Mogelijk kan men daarbij samenwerken met sportclubs en sportaccommodaties.

Buurtrenovatie

Gedacht kan worden aan een buurtrenovatie: hoe ziet de buurt er uit en wat kan er verbeterd worden? Een belangrijk aspect is ook de toegankelijkheid van gebouwen, onder meer van uitgangsmogelijkheden, sportactiviteiten, sociaal-culturele activiteiten, welzijnsactiviteiten of zorgsteunpunt.

Subsidie

Een aantal gemeenten stelt subsidies ter beschikking om toegankelijkheid en de veiligheid van gebouwen te verbeteren, zoals de aanleg van een lift of invalidentoilet, het verbreden van een gang of het plaatsen van een koolmonoxidemelder. Het is van belang om hier in gemeentelijke bouwverordeningen aandacht aan te schenken.